to header.tpl just before the

Košík  

Žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Pokladňa

Sprostosti.sk spravuje firma:
Consulting & Trading, s. r. o.
Tichá 3000/23
010 01 Žilina

IČO: 46 806 954
DIČ: 2023591141

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. SRO, vl. č 32507/N. 

Platobné údaje:
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
č.ú.:5032569835/0900
IBAN:SK1509000000005032569835
BIC:GIBASKBX