Košík  

Žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Pokladňa

Etický kódex

 Sprostosti.sk je zákaznícky orientovaný elektronický obchod a snaží sa urobiť všetko preto, aby bol zákazník s jeho službami a dodávkami spokojný.

 Sprostosti.sk usiluje o dlhodobú spokojnosť svojich zákazníkov a preto musia byť jeho služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.

 Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.

 Ak nie je môžné splniť zákazníkovo prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.

 Zákazník obvykle nemá odborné znalosti, informácie a technické zručnosti ako zamestnanec Sprostosti.sk a túto situáciu vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolné zneužívať, obvzlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.

 V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie.