to header.tpl just before the

Košík  

Žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

9. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201411855 pod názvom "Elektronický obchod Sprostosti.sk

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu SPROSTOSTI.SK týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosti neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia tovaruky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu SPROSTOSTI.SK súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neoplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ elektonického obchodu http://www.sprostosti.sk/ (ďalej len SPROSTOSTI.SK), Consulting & Trading, s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane s výnimkou dopravcov a sprostredkovateľov predávajúceho.

9.1 SPROSTOSTI.SK spracováva osobné údaje kupujúceho, ktoré boli poskytnuté SPROSTOSTI.SK v rámci poskytovania ich služieb.

9.2 Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.sprostosti.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo (prípadne IČO, DIČ).

9.3 Zákazník registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze SPROSTOSTI.SK.

9.4 SPROSTOSTI.SK zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov SPROSTOSTI.SK a subjektu údajov, (iii) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (iv) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby SPROSTOSTI.SK.

9.5 Osobné údaje sú sprístupnené iba prevádzkovateľovi SPROSTOSTI.SK. SPROSTOSTI.SK odovzdáva Osobné údaje spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., Tíchá 3000/23, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 806 954 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. Č. 32507/N.  za účelom spracovania osobných údajov na účely uvedené vyššie.

9.6 SPROSTOSTI.SK sprístupní osobné údaje aj Slovenskej pošte a.s., prípadne ďalším prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie tovaru od SPROSTOSTI.SK, teda k plneniu zmluvy.

9.7 Poskytovanie Osobných údajov kupujúceho je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby elektronického obchodu SPROSTOSTI.SK využiť.

9.8 Kupujúci môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. SPROSTOSTI.SK registráciu kupujúceho v SPROSTOSTI.SK na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov kupujúceho v SPROSTOSTI.SK.

9.9 Za účelom informovania kupujúceho o prebiehajúcich kampaniach SPROSTOSTI.SK, SPROSTOSTI.SK posiela kupujúcim informácie vo mailovej forme Newsletter. Zasielanie týchto informácií môže kupujúci obmedziť alebo zrušiť v každom maily Newsletter.

9.10 Ak sa kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

9.11Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve kupujúceho.

9.12 Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

9.13 Informačný systém SPROSTOSTI.SK je hostovaný spoločnosťou ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 25115804 zapísaná do Obchodného registra Městskýho soudu v Praze, Spis. Zn.: C.51029.


Súhlas s využitím cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzerciiPravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.